Osaamisalat

Osaamisemme kattaa laajasti sähkö- ja automaatioalan, sekä talo- ja kylmätekniikan. Valitse vain sinulle sopiva koulutuspalvelu ja koulutusala, me toteutamme loput.

Teollisuuden sähkö- ja automaatio

Teollisuuden sähkö- ja automaatio sisältää kattavasti eri osa-alueita.

Sähkötekniikan perusteet

○ Ohmin laki
○ Sarja- ja rinnankytkennät
○ Kirchoffin lait
○ Teho ja energia
○ Tasajännite
○ Vaihtojännite
○ Tasa- ja vaihtojännitteen erot

Keskuskomponentit
 • Kytkimet ja kytkinvaroke
 • Pääkatkaisija
 • Sulakkeet ja johdonsuojat
 • Vikavirtasuojakytkin
 • Kontaktorit ja releet
 • Puolijohdereleet
 • Moottorinsuojakytkin ja lämpörele
 • Muuntimet
 • Riviliittimet
Kaapelien perusteet (käyttökohteet ja asennus)
 • Voima- ja asennuskaapelit
 • Ohjaus- ja instrumentointikaapelit
 • Johdinresistanssit ja -impedanssit
Sähköiset viestit
 • Digitaaliset ohjaussignaalit
 • Virta- ja jänniteviestit
 • Signaalimuuntimet
 • Kenttäväylät
Anturit ja mittaukset
 • Binäärilähdöllä varustetut anturit
  • Induktiivinen- ja kapasitiivinen lähestymiskytkin
  • Optoelektroniset anturit IR/Laser
  • Ultraäänianturit
  • Rajakytkimet
 • Analogiset anturit
  • anturi ja lähetin – perusteet
  • Lämpötilan mittaus
   •  Vastusanturit
   • Termistorit
   • Termoparit
  • Paineen mittaus
  • Etäisyyden mittaus
  • Lähettimet – parametroitavat universaalit
  • Voima-anturit ja punnitus
 • Virtausmittaukset
Moottorit
 • Induktiomoottori
 • Jarrut
 • DC-moottori
 • EC-moottori
Askel- ja servomoottorit
Taajuusmuuttaja
 • Perusteet
 • Parametrointi (Ohjauspaikat, IO:t, rampit, skaalaus, ym.)
 • Kytkentä (Power + IO:t)
Piirikaavioiden perusteet
 • Tulkitseminen, navigointi ja muutokset
  • Päävirtapiirikaaviot
  • Ohjausvirtapiirikaaviot
Piirikaavioiden suunnittelu

(pää- ja/tai ohjausvirtapiirikaaviot) – CADMATIC

 • Projektin oikeaoppinen luonti
 • Projekti- ja laitepuun luonti ja hallinta
 • Ristiviittaukset
 • Laite- ja sijaintirajaukset
 • Tietokantapohjainen suunnittelu
ATEX-perusteet
 • Tila- ja laiteluokitus
 • Ex-i piirit
  • perusteet
  • asennuksen suunnittelu, asennukset ja käyttöönotto
 • Laitevalinnat
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
PLC
 • Fyysiset laitteet – toimintaperiaatteet
  • CPU, DI, DO, AI, AO, Distributed IO
PLC - Siemens TIA Portal
 • Sovelluksen asennus ja käyttöönotto + ALM
 • Laitevalinnat ja hardware setup
 • Network setup PN
  • Topologiat PN
 • Digitaaliset IO:t
  • Toimintaperiaatteet
  • Tilan tulkinta merkkivalojen perusteella ja mittaamalla
  • Tilan tulkinta TIA Portalissa
  • IO:t piirikaavioissa
 • Analogiset IO:t
  • Toimintaperiaatteet (mA ja V)
  • Tyypin tunnistaminen
  • Tilan tulkinta mittaamalla
  • Tilan tulkinta TIA Portalilla
 • AD/DA – muunnos
 • Kenttälaitteet PN
  • GSD-files
  • Laitteen asennus ja käyttöönotto (software)
 • Ohjelmointi LAD / SCL / FBD
  • Digitaaliset muuttujat
  • Start/Stop
  • Merkkivalot ja vilkut
  • Moottorilähtöjen ohjaus
  • Laskurit, Timerit
  • Analogiset muuttujat
  • Analogisen tulon tulkinta ja skaalaus
  • Analogisen lähdön käyttö
  • Sekvenssi / State machine

Kylmätekniikka

Kylmätekniikan koulutukset, asennukset ja huollot monipuolisesti, turvallisesti ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa! Edustamamme merkit ovat Mitsubishi Electric, Daikin ja Gree.

Ilmalämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • koulutus
Ilmavesilämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • konsultointi
 • koulutus
Maalämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • konsultointi
 • koulutus

Sähkönjakelu

Ilmajohdot

• KJ- ja PJ-verkon ilmajohtotyypit ja rakenteet.
• Orsirakenteet, johtimien sitominen ja kiristys.
• Jatkokset, päätteet, liittimet, eristimet.
• Pylväät ja harusrakenteet.
• Pylväsmuuntamon ja erotinaseman rakenteet.
• Ilmajohtojen purku- ja korjaustyöt, lahotarkastukset.
• Maadoitukset ja potentiaalintasaus.
• Ilmajohtoasennusten merkinnät ja tarkastukset.
• Käyttoonottomitaukset

Maakaapelit

• KJ- ja PJ-verkon maakaapelityypit ja rakenteet.
• Jatkokset, päätteet ja liitynnät kojeistoihin.
• Maakaapeleiden kaivuutyöt ja kaapelin laskeminen kaivantoon.
• Maakaapelin asennus pylvääseen ja vesistöön.
• Kaapelin paikantaminen ja kaapelireittien merkinnät.
• Puistomuuntamon rakenne ja maakaapeliliitännät.
• Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
• Jakokaapit ja haaroituskaapit
• Käynttöönottomitaukset

Sähköasemat

• Sähköverkon rakenne
• Sähkötekniikan ja matematiikan perusteet
• Sähköaseman kaaviot ja toiminnot
• Sähköaseman 110kV:n ulkokentän rakenne ja komponentit
• Sähköaseman kytkinlaitoksen rakenne ja komponentit
• Sähköaseman relesuojausjärjestelmät
• Releiden konfigurointi ja koestus

Maastosuunnittelu

• Verkonhaltijan tietojärjestelmät ja niiden käyttö maastosuunnittelussa
• Kaapeli- ja ilmajohtoverkon johtoreitin valinta ja suunnittelu maastoon
• Muuntamoiden ja erotinasemien sijaintipaikan suunnittelu
• Lupien hakeminen ja maankäytön korvausperusteet
• Johtoalueen raivaussuunnitelma
• Sähköisen mitoituksen perusteet
• Tarvikeluettelot
• Maastokatselmukset ja kokoukset
• Riskianalyysi
• Työselostukset ja muu dokumentointi

Myrskyvaurioiden korjaustyöt

• Sähkö- ja työturvallisuustoimet johtoalueella työskenneltäessä
• Puunpoiston suunnittelussa huomioitavia asioita
• Moottorisahan käytön perusteet

Sähköverkkojen tarkastukset

• Johtokadut
• Johtimet
• Pylväät ja harukset
• Orsirakenteet
• Liitokset
• Muuntamot ja erottimet
• Jako- ja haaroituskaapit sekä keskukset

projektinhallinta

Projektin kärkiasentaja
 • Työmaasopimukset
 • Sopimusasiakirjoihin tutustuminen
 • Työmaan perustaminen ja mobilisointi
 • Työmaan varastointi ja logistiikka
 • Etenemän ja laskutuksen raportointi
 • Työmaan työturvallisuus
 • Punakynät (Työnaikaiset muutokset)
 • Pöytäkirjat
 • Projektin päättäminen
Projektipäällikkö
 • Tarjouslaskennan perusteet
 • Tarjouksen laadinta
 • Neuvottelu
 • Sopimus
 • Projektin käynnistäminen/mobilisointi
 • Projektin seuranta
 • Reklamointi
 • Projektin päättäminen

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteydenotto- tai tarjouspyyntö oheisella yhteydenottolomakkeella niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.