Osaamisalat

Osaamisemme kattaa laajasti sähkö- ja automaatioalan, sekä talo- ja kylmätekniikan. Valitse vain sinulle sopiva koulutuspalvelu ja koulutusala, me toteutamme loput.

Teollisuuden sähkö- ja automaatio

Teollisuuden sähkö- ja automaatio sisältää kattavasti eri osa-alueita.

Sähkötekniikan perusteet

○ Ohmin laki
○ Sarja- ja rinnankytkennät
○ Kirchoffin lait
○ Teho ja energia
○ Tasajännite
○ Vaihtojännite
○ Tasa- ja vaihtojännitteen erot

Keskuskomponentit
 • Kytkimet ja kytkinvaroke
 • Pääkatkaisija
 • Sulakkeet ja johdonsuojat
 • Vikavirtasuojakytkin
 • Kontaktorit ja releet
 • Puolijohdereleet
 • Moottorinsuojakytkin ja lämpörele
 • Muuntimet
 • Riviliittimet
Kaapelien perusteet (käyttökohteet ja asennus)
 • Voima- ja asennuskaapelit
 • Ohjaus- ja instrumentointikaapelit
 • Johdinresistanssit ja -impedanssit
Sähköiset viestit
 • Digitaaliset ohjaussignaalit
 • Virta- ja jänniteviestit
 • Signaalimuuntimet
 • Kenttäväylät
Anturit ja mittaukset
 • Binäärilähdöllä varustetut anturit
  • Induktiivinen- ja kapasitiivinen lähestymiskytkin
  • Optoelektroniset anturit IR/Laser
  • Ultraäänianturit
  • Rajakytkimet
 • Analogiset anturit
  • anturi ja lähetin – perusteet
  • Lämpötilan mittaus
   •  Vastusanturit
   • Termistorit
   • Termoparit
  • Paineen mittaus
  • Etäisyyden mittaus
  • Lähettimet – parametroitavat universaalit
  • Voima-anturit ja punnitus
 • Virtausmittaukset
Moottorit
 • Induktiomoottori
 • Jarrut
 • DC-moottori
 • EC-moottori
Askel- ja servomoottorit
Taajuusmuuttaja
 • Perusteet
 • Parametrointi (Ohjauspaikat, IO:t, rampit, skaalaus, ym.)
 • Kytkentä (Power + IO:t)
Piirikaavioiden perusteet
 • Tulkitseminen, navigointi ja muutokset
  • Päävirtapiirikaaviot
  • Ohjausvirtapiirikaaviot
Piirikaavioiden suunnittelu

(pää- ja/tai ohjausvirtapiirikaaviot) – CADMATIC

 • Projektin oikeaoppinen luonti
 • Projekti- ja laitepuun luonti ja hallinta
 • Ristiviittaukset
 • Laite- ja sijaintirajaukset
 • Tietokantapohjainen suunnittelu
ATEX-perusteet
 • Tila- ja laiteluokitus
 • Ex-i piirit
  • perusteet
  • asennuksen suunnittelu, asennukset ja käyttöönotto
 • Laitevalinnat
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
PLC
 • Fyysiset laitteet – toimintaperiaatteet
  • CPU, DI, DO, AI, AO, Distributed IO
PLC - Siemens TIA Portal
 • Sovelluksen asennus ja käyttöönotto + ALM
 • Laitevalinnat ja hardware setup
 • Network setup PN
  • Topologiat PN
 • Digitaaliset IO:t
  • Toimintaperiaatteet
  • Tilan tulkinta merkkivalojen perusteella ja mittaamalla
  • Tilan tulkinta TIA Portalissa
  • IO:t piirikaavioissa
 • Analogiset IO:t
  • Toimintaperiaatteet (mA ja V)
  • Tyypin tunnistaminen
  • Tilan tulkinta mittaamalla
  • Tilan tulkinta TIA Portalilla
 • AD/DA – muunnos
 • Kenttälaitteet PN
  • GSD-files
  • Laitteen asennus ja käyttöönotto (software)
 • Ohjelmointi LAD / SCL / FBD
  • Digitaaliset muuttujat
  • Start/Stop
  • Merkkivalot ja vilkut
  • Moottorilähtöjen ohjaus
  • Laskurit, Timerit
  • Analogiset muuttujat
  • Analogisen tulon tulkinta ja skaalaus
  • Analogisen lähdön käyttö
  • Sekvenssi / State machine

Kylmätekniikka

Kylmätekniikan koulutukset, asennukset ja huollot monipuolisesti, turvallisesti ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa! Edustamamme merkit ovat Mitsubishi Electric, Daikin ja Gree.

Ilmalämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • koulutus
Ilmavesilämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • konsultointi
 • koulutus
Maalämpöpumput alle 3kg
 • asennukset
 • huolto
 • tarvelaskelmat
 • konsultointi
 • koulutus
Mestari/Kisälli - koulutus

Miksi tämä koulutus:

 • Ei sido tällä hetkellä yrityksessä työskenteleviä henkilöitä.
 • Nopea helpotus työkuormaan kokeneen Mestarimme toimesta.
 • Lyhyt koulutusaika 3-4kk.
 • Tilaajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta lyhyellä irtisanomisajalla.
 • Edullinen hinta.
 • Koulutuksen päätteeksi, tilaaja saa omaan organisaatioon pätevän itsenäiseen työskentelyyn kykenevän työntekijän, joka tuntee talon tavat toimia.
 • Mestarimme pysyy ajan hermoilla laitteistoissa tapahtuvassa kehityksessä, sekä kentällä.

Koulutuksen eteneminen:

 • Mestari aloittaa tilaajayrityksen toimintatapoihin, asiakkuuksiin ja järjestelmiin tutustumisen n. 1kk ennen koulutuksen alkua, auttaen samalla vähentämään työkuormaa
 • Aloitetaan kisällin rekrytointiprosessi. Painotetaan tilaajan työprofiilin mukaisiin ominaisuuksiin, sekä otetaan huomioon aiempi koulutus sekä mahdollinen TSI koulutuksen kesto.
 • TSI teoriakoulutus etänä, sekä osaamisprofiilista riippuen käytännön harjoitukset TSI Kampuksella Lahdessa. (n. 3vko)
 • Mestari/kisälli työpari jatkaa työskentelyä tilaajayrityksen kohteissa, jatkaen työkuorman vähentämistä, sekä perehdyttäen kisälliä tilaajayrityksen toimintatapoihin, asiakkuuksiin ja järjestelmiin. (1-2kk).
 • Kisällin pätevyysnäytöt yli 3kg pätevyyteen, TSI Finlandin kumppanikoulutuslaitoksessa.
 • Rekrytoidun 6kk työskentelyjakso tilaajayrityksen alaisuudessa, TSI Finlandin toimiessa työnantajana. (Ohituskaista konsepti)
 • Tilaajayritys palkkaa työntekijän omaan organisaatioon ilman erillistä rekrytointi/koulutus palkkiota.

  Sähkönjakelu

  Ilmajohdot

  • KJ- ja PJ-verkon ilmajohtotyypit ja rakenteet.
  • Orsirakenteet, johtimien sitominen ja kiristys.
  • Jatkokset, päätteet, liittimet, eristimet.
  • Pylväät ja harusrakenteet.
  • Pylväsmuuntamon ja erotinaseman rakenteet.
  • Ilmajohtojen purku- ja korjaustyöt, lahotarkastukset.
  • Maadoitukset ja potentiaalintasaus.
  • Ilmajohtoasennusten merkinnät ja tarkastukset.
  • Käyttoonottomitaukset

  Maakaapelit

  • KJ- ja PJ-verkon maakaapelityypit ja rakenteet.
  • Jatkokset, päätteet ja liitynnät kojeistoihin.
  • Maakaapeleiden kaivuutyöt ja kaapelin laskeminen kaivantoon.
  • Maakaapelin asennus pylvääseen ja vesistöön.
  • Kaapelin paikantaminen ja kaapelireittien merkinnät.
  • Puistomuuntamon rakenne ja maakaapeliliitännät.
  • Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
  • Jakokaapit ja haaroituskaapit
  • Käynttöönottomitaukset

  Sähköasemat

  • Sähköverkon rakenne
  • Sähkötekniikan ja matematiikan perusteet
  • Sähköaseman kaaviot ja toiminnot
  • Sähköaseman 110kV:n ulkokentän rakenne ja komponentit
  • Sähköaseman kytkinlaitoksen rakenne ja komponentit
  • Sähköaseman relesuojausjärjestelmät
  • Releiden konfigurointi ja koestus

  Maastosuunnittelu

  • Verkonhaltijan tietojärjestelmät ja niiden käyttö maastosuunnittelussa
  • Kaapeli- ja ilmajohtoverkon johtoreitin valinta ja suunnittelu maastoon
  • Muuntamoiden ja erotinasemien sijaintipaikan suunnittelu
  • Lupien hakeminen ja maankäytön korvausperusteet
  • Johtoalueen raivaussuunnitelma
  • Sähköisen mitoituksen perusteet
  • Tarvikeluettelot
  • Maastokatselmukset ja kokoukset
  • Riskianalyysi
  • Työselostukset ja muu dokumentointi

  Myrskyvaurioiden korjaustyöt

  • Sähkö- ja työturvallisuustoimet johtoalueella työskenneltäessä
  • Puunpoiston suunnittelussa huomioitavia asioita
  • Moottorisahan käytön perusteet

  Sähköverkkojen tarkastukset

  • Johtokadut
  • Johtimet
  • Pylväät ja harukset
  • Orsirakenteet
  • Liitokset
  • Muuntamot ja erottimet
  • Jako- ja haaroituskaapit sekä keskukset

  projektinhallinta

  Projektin kärkiasentaja
  • Työmaasopimukset
  • Sopimusasiakirjoihin tutustuminen
  • Työmaan perustaminen ja mobilisointi
  • Työmaan varastointi ja logistiikka
  • Etenemän ja laskutuksen raportointi
  • Työmaan työturvallisuus
  • Punakynät (Työnaikaiset muutokset)
  • Pöytäkirjat
  • Projektin päättäminen
  Projektipäällikkö
  • Tarjouslaskennan perusteet
  • Tarjouksen laadinta
  • Neuvottelu
  • Sopimus
  • Projektin käynnistäminen/mobilisointi
  • Projektin seuranta
  • Reklamointi
  • Projektin päättäminen

  Ota yhteyttä

  Jätä meille yhteydenotto- tai tarjouspyyntö oheisella yhteydenottolomakkeella niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.