Training Services ​for Industry

 

TSI Finland Oy on teollisuuden osaamispalveluihin erikoistunut yksityinen koulutusyritys, jossa yhdistyvät:

  • ammatillisen kouluttamisen vankka kokemus ja monipuolinen osaaminen
  • asiakkaiden kuuntelemisen taito ja teollisuuden tarpeiden ymmärrys
  • yritysmaailman tavoitteellisuus, tuloksellisuus ja tehokkuus
  • modernin kasvuyrityksen verkottuneisuus, joustavuus ja ketteryys

Tavoitteemme on vuoden 2018 loppuun mennessä kasvaa valitsemillamme osaamisaloilla Pääkaupunkiseudun, Keski-Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen tunnetuimmaksi ja halutuimmaksi teollisuuden koulutusorganisaatioksi .

Haluamme toimia esimerkkinä ja tärkeänä yhteistyökumppanina myös julkishallinnon suuntaan sen kehittäessä ammatillista aikuiskoulutusta.

Arvomme ovat

Asiakaslähtöisyys

Toimintamme perustuu ja sitä kehitetään aina asiakasyritysten tarpeiden pohjalta.

Tuloksellisuus

Koulutuksemme on aina oltava yritys- ja henkilöasiakkaille hyödyllistä ja tuloksellista.

Vastuullisuus

Tunnistamme yhteiskunnallisen vastuumme niin asiakasyritysten, koulutettavien ammattilaisten, yhteistyökumppanien kuin myös rahoittajien suhteen .

Halu kehittyä

Toimintamme kehityksen ajureina ovat asiakkaittemme ja rahoittajiemme toiveet ja palaute. Vain kehittämällä toimintaamme heidän suuntaviivojen mukaisesti meillä on mahdollisuus saavuttaa visiomme.

 

 

Yhteistyökumppaneitamme: