Tietoliikenne, ICT

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ja ICT alan koulutukset suuntautuvat tietoliikenneverkkoja, mastoja ja kiinteistöjen tietokoneverkkoja rakentavien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.
Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset tieto- ja tietoliikennetekniikan työtehtäviin tapahtuvat pääsääntöisesti tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville tietoliikenne- ja ICT alan ammattialisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
•  Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
•  Automaatioasentajan ammattitutkinto
•  Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
•  Sähköturvallisuustutkinnot ST3
•  Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  SFS6002 sähkötyöturvallisuus
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  KTV-verkkotekniikka
•  Valokuitukaapelityöt
•  Verkostomittaukset
•  Mastotyöskentely
•  Sähköverkon kaukokäyttöjärjestelmät
•  Mobiilijärjestelmät

Koulutushakemus