Talotekniikka

Talotekniikan koulutukset suuntautuvat LVI- ja kiinteistöteknisiä töitä suorittavien urakointiliikkeiden henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset talotekniikan eri alojen asentajaksi tapahtuvat pääsääntöisesti talotekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville talotekniikka-alan ammattilaisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Talotekniikan perustutkinto
•  Putkiasentajan ammattitutkinto
•  Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
•  Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Kerromme myöhemmin

Koulutushakemus