Sähköurakointi ja sähkötyöt

Sähköurakoinnin koulutukset suuntautuvat kiinteistöjen sähköasennuksia ja erilaisia sähkötöitä suorittavien sähkö- ja urakointiliikkeiden henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

​Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset sähköasentajaksi tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville sähköurakointialan ammattilaisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
•  Sähköasentajan ammattitutkinto
•  Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
•  Sähköturvallisuustutkinnot ST1, ST2
•  Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  SFS6002 sähkötyöturvallisuus
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Jännitetyöt alle 1kV:n järjestelmissä
•  Käyttöönottotarkastukset
•  Paloilmoitinjärjestelmät
•  Sähkömoottorikäytöt ja taajuusmuuttajat
•  Vianetsintä ja häiriöselvitykset
•  Sähkösaatot
•  ATEX/EX

Koulutushakemus