Sähköteollisuus

Sähköteollisuuden koulutukset suuntautuvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistusta suorittavien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

​Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset sähköteollisuuden kokoonapano- ja asennustehtäviin tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiotekniikan tai tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville sähköteollisuusalan ammattilaisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
•  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
•  Sähköteollisuuden ammattitutkinto
•  Sähköturvallisuustutkinnot ST2,ST3
• Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  SFS6002 sähkötyöturvallisuus
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Teollinen internet
•  RF ja GSM tekniikka
•  Mikrokontrollerit ja ohjelmointi
•  Piirilevyjen suunnittelu
•  EMC

Koulutushakemus