Sähkönjakelu

Sähkönjakelun ja energiateollisuuden koulutukset suuntautuvat verkonhaltijoiden ja verkonrakentajien henkilöstön osaamisenkehittämiseen ja täydentämiseen.

​Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset sähköverkkoasentajaksi tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville sähkönjakelualan ammattilaisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
• Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
• Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
• Sähköturvallisuustutkinnot ST1, ST2
• Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
• SFS6002 sähkötyöturvallisuus
• SÄTKY (Adato järjestää)
• Työturvallisuus
• Tulityöt
• Ensiapu
• Tieturva

Teemapäiväkoulutukset:
• Jännitetyöt alle 1kV:n järjestelmissä
• Moottorisahan käyttö myrskytuhoissa
• Käyttöönottotarkastukset
• Maastosuunnittelu
• Lahotarkastukset ja ilmajohtojen purkutyöt
• Sähköaseman suojaukset
• Keskijännite- ja pienjänniteverkkojen vianpaikannus
• Maakaapeleiden jatkokset, päätteet ja käsittely

Koulutushakemus