Prosessitekniikka

Prosessiteollisuuden koulutukset suuntautuvat kemianteollisuuden, biotekniikan ja energian tuotannon prosessinhoitajien ja huoltotöitä suorittavien yhtiöiden oman henkilökunnan tai näitä palveluita tuottavien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset prosessiteollisuuden prosessinhoitajiksi tapahtuvat pääsääntöisesti prosessiteollisuuden perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville prosessitekniikka-alan . Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
• Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Kemianteollisuuden ammattitutkinto
• Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
• Työturvallisuus
• Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Kerromme myöhemmin

Koulutushakemus