Kunnossapito
Kunnossapito on lähes kaiken teollisen toiminnan kattava osa-alue. Kunnossapidon koulutukset suuntautuvat tuotantoteollisuuden oman kunnossapitohenkilöstön tai heille kunnossapito- ja huoltopalveluja tuottavien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset kunnossapidon työtehtäviin tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiotekniikan tai kone- ja metallialan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville kunnossapitoalan ammattilaisille.  Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
•  Kone- ja metallialan perustutkinto
•  Kunnossapidon ammattitutkinto
•  Sähköasentajan ammattitutkinto
•  Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
•  Sähköturvallisuustutkinnot ST1,ST2,ST3
• Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  SFS6002 sähkötyöturvallisuus
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Neles FieldCare™
•  Artturi kunnossapito-ohjelma
•  Laakeri- ja tehonsiirtodiagnostiikka
•  Säätö- ja mittaustekniikka
•  Sähkönlaadun mittaukset
•  Maadoitukset PE, TE
•  Vianetsintä ja häiriöselvitykset
•  ATEX/EX

Koulutushakemus