Automaatio

​Automaatiokoulutusten kohderyhmä on laaja, mutta yleisimmin ne suuntautuvat rakennusautomaatiota, prosessiautomaatiota ja tehtaiden valmistuslinjojen automatisointia suorittavien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydentämiseen.

​Järjestämme koulutuksia oppisopimuskoulutuksina, RekryKoulutuksina sekä yrityskohtaisina lyhytkoulutuksina, joilla pyritään tietyn osa-alueen erityisosaamiseen. Osaan koulutuksista on mahdollisuus saada valtionapua.

RekryKoulutukset automaatioasentajaksi tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon valmistavina koulutuksina. Koulutus kestää aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen lähiopetuksena puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen ja oppisopimuksella noin kaksi vuotta.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat tarkoitettu alan työkokemusta omaaville automaatioalan ammattilaisille. Näillä koulutuksilla pyritään asentajien ammatillisen osaamisen täydentämiseen, ammattitaidon varmistamiseen sekä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin.

Haluan lisätietoja
Haluan lisätietoja Koulutushakemus

Tutkintoon valmistavat koulutukset:
•  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
•  Automaatioasentajan ammattitutkinto
•  Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
•  Sähköturvallisuustutkinnot ST2,ST3
•  Työnjohdon koulutukset

Korttikoulutukset:
•  SFS6002 sähkötyöturvallisuus
•  Työturvallisuus
•  Tulityöt
•  Ensiapu

Teemapäiväkoulutukset:
•  Fidelix ja Ouman rakennusautomaatiojärjestelmät
•  Kenttälaitteet ja anturit
•  Profibus, Modbus ja Hart kenttäväylät
•  Siemensin ohjelmoitavat logiikat
•  Vianetsintä ja häiriöselvitykset
•  ATEX/EX

Koulutushakemus