Koulutuspalvelumme

Tarjoamme koulutuspalveluja teollisuuden seuraaville osa-alueille:

Sähkönjakelu

Sähkönjakelun koulutuspalveluihimme kuuluvat maakaapelit, ilmajohdot, sähköasemat, muuntamot, käyttötehtävät, tie- ja aluevalaistus, liikennevalot, siirtoverkot.

Lue lisää

Sähköurakointi

Sähköurakoinnin koulutuspalveluihimme kuuluvat sähköinen talotekniikka, sähkömoottorikäytöt, sähkösaatot, sähkö- ja sähkötyöturvallisuus.

Lue lisää

Sähköteollisuus

Sähköteollisuuden koulutuspalveluihimme kuuluvat sähkötekninen ja elektroniikan laitevalmistus, piirilevyt ja kokoonpano, sulautetut järjestelmät, RF, teollinen internet.

Lue lisää

Automaatio

Automaation koulutuspalveluihimme kuuluvat rakennusautomaatio, prosessiautomaatio, kappaletavara-automaatio, servot ja robotiikka, kenttälaitteet ja anturit, pneumatiikka ja hydrauliikka, logiikat.

Lue lisää

Kunnossapito

Kunnossapidon koulutuspalveluihimme kuuluvat sähkökunnossapito, automaatiokunnossapito, prosessilaitteiden kunnossapito, kunnossapidon tietojärjestelmät, mekaaninen kunnossapito.

Lue lisää

Tietoliikenne, ICT

Tietoliikenteen koulutuspalveluihimme kuuluvat tietoliikenneverkot, palvelinjärjestelmät, verkostomittaukset, KTV- ja antennijärjestelmät, kaukokäyttöjärjestelmät, internet, mobiilijärjestelmät.​

Lue lisää

Talotekniikka

Talotekniikan koulutuspalveluihimme kuuluvat LVI-tekniikka, viemäröinti, vesihuolto, palontorjunta- järjestelmät, putkistot ja lämmöneristys, energiatehokkuus.

Lue lisää

Kylmätekniikka

Kylmätekniikan koulutuspalveluihimme kuuluvat lämpöpumput, maalämpö, kaupan kylmäjärjestelmät, ilmastoinnin jäähdytys, kylmäaineiden käsittely.

Lue lisää

Prosessitekniikka

Prosessitekniikan koulutuspalveluihimme kuuluvat prosessitekniikan tietojärjestelmät, kemialliset ja mekaaniset yksikköprosessit, aineen- ja lämmönsiirtotekniikka, tuotantoprosessi.

Lue lisää